ÁSZF


1. BEVEZETÉS

Az alábbi részletezett Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) egymással kölcsönös szerződésben álló felekre (továbbiakban: Felek) vonatkozik. Egyrészről a Coreshop Kft.-re, mint eladóra (továbbiakban: Eladó), másrészről a Coreshop Kft.-től árut, vagy szolgáltatást vásárlóra (továbbiakban: Vevő), amennyiben Vevő az 1959. évi IV. törvény (Polgári Törvénykönyv, továbbiakban: PTK) 685. § d) értelmében fogyasztónak minősül.
Eladó adatai:
Cégnév: Coreshop Kft.
Cég székhelye: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.
Telefon: +36 70 676 2673, +36 70 631 1717
E-mail: info@coreshop.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-928198
Adószám: 14849705-2-42
A Felek közötti szerződés és az ÁSZF nyelve: Magyar. A jelen ÁSZF 2009.11.11-től érvényesek Eladó és Vevő közötti gazdasági kapcsolat tekintetében (a Honlapon történő rendelésre és vásárlásra), azok nem alkalmazhatóak a korábban megkötött szerződésekre és visszavonásig érvényesek. Ettől eltérő feltételeket csak Vevő és Eladó közös akaratával írásban lehet kikötni. Vevő a Honlapon történő vásárlással és rendeléssel az itt elolvasott feltételeket feltétel nélkül elfogadja. Vevő tudomásul veszi, hogy a végrehajtott megrendelés következményeként a megrendelt termékre közötte és az Eladó között adás-vételi ill. szállítási szerződés jön létre.
Coreshop.hu webáruházunk cookie-kat (sütiket) használ a felhasználói élmény fokozása és az egyszerűbb oldalkezelés érdekében. Az oldalra belépéskor erről felugó üzenet tájékoztatás látható.


2. A WEBÁRUHÁZ HASZNÁLATA, KOSÁRHASZNÁLAT, RENDELÉS LEADÁSA
- A Webáruház használata
A Coreshop webáruház, katalógusrendszer segítségével jeleníti meg a vásárolható termékeket. A katalógusrendszer logikusan, több szintre bontva segíti a tájékozódást.
A katalógusban megtekinthetők felsorolásszerű terméklisták, az ebben szereplő termékek nevére, vagy képére kattintva pedig a konkrét termék részletes adatlapja (termékloldal) annak lényeges tulajdonságaival. A mindenkori vételár, vagyis az áruért a fogyasztói forgalomban fizetendő bruttó ár az információs oldalon az áru mellett van feltüntetve, amely magában foglalja az általános forgalmi adót.
- Kosár használata:
A rendszer virtuális kosárral segíti a vásárlást. A kosár használatához nem szükséges regisztráció.
A termékoldalon a méretválasztás, majd mennyiség megadása után a "Hozzáadás a kosárhoz" gombbal adható a termék a kosárhoz.
A kosárba csak a valós raktárkészlet erejéig helyezhető a termék.
A kosár tartalma összesítve állandóan megtekinthető az oldal fejlécében.
- Termék eltávolítása a kosárból:
A fejlécben található kosár összesítőben a "Megrendelés" hivatkozást megnyitva található a kosár részletes tartalma.
Az egyes termékkek sorainak jobb oldalán a piros X-el távolítható el 1 DARABONKÉNT az adott termék.
Ha pl. 5 db azonos terméket tett korábban kosarába, akkor annak eltávolításhoz 5x szükséges megnyomni a piros X, törlés gombot.
- Rendelés leadása
A rendelés leadásához két mód választható:
A termékoldalon kosárhoz adás után közvetlenül, a felugró ablakban található "Megrendelés" hivatkozást megnyitva, vagy a Honlap fejlécében található kosárösszesítőnél található "Megrendelés" hivatkozásra rákattintva.
A Megrendelés oldalon bejelentkezés szükséges a rendelés leadásához.
- Belépés már létező Coreshop felhasználói azonosítóval
A korábbi regisztrációnál megadott felhasználói fiók adataival jelentkezhet be Webáruházunkba.
A kék sáv E-mail cím és Jelszó mezőit megadva választható a "Bejelentkezés" gomb.
- Új regisztráció létrehozása
Ha nincs érvényes Coreshop regisztrációja, akkor a "Regisztrálj most a Coreshop-ra" hivatkozás megnyitásával léphet a regisztrációs űrlapra. Az űrlap érvényes kitöltése után bejelentkezett állapotban nyílik meg a Megrendelés oldal.
- Szállítási cím, számlázási cím
A csomag címzése a felhasználó fiók létrehozásakor megadott szállítási címre történik.
Ez bármikor módosítható, a Megrendelés oldalon található szállítási cím adatokra, vagy a jobb felső sarok Szerkesztés hivatkozásra kattitva.
A megrendelést igazoló számla alapesetben a szállítási cím adatok alapján kerül kiállításra.
Eltérő számlázási adatok esetén a Számlázási adatok mezők kitöltése szükséges.
- Megjegyzés mező:
A rendeléssel kapcsolatos megjegyzésekhez használja a Megjegyzés mezőt (pl: Kérem délután kézbesítsék a csomagot.)
A kiszállítással kapcsolatos megjegyzéseket továbbítjuk a GLS Csomagküldő Szolgálatnak tájékoztatásul, akik lehetőségeikhez képest igyekszenek kiszállításkor a Vevő tájékoztatását figyelembe venni, azonban ez garanciát nem jelent a pontos kézbesítési időpontot illetően.


3. FIZETÉS, SZÁLLÍTÁS, SZÁLLÍTÁS DÍJA
Vevő a következő fizetési módok közül választhat:

    Utánvét - Fizetés a GLS Csomagküldő Szolgálat futárnál készpénzben.
    Bankkártyás fizetés - Fizetés a CIB Bank internetes bankkártyaelfogadó felületén.
    Személyes átvétel irodánkban - Fizetés irodánkban személyesen készpénzben.

A vételár teljes kiegyenlítéséig az áru Eladó tulajdonában marad. Amennyiben Vevő a fizetési határidőig nem egyenlíti ki a vételárat, úgy Eladó jogosult elállni a szerződéstől.

A kiszállítást Magyarországon a GLS Hungary Kft. végzi. A küldemény csomagszámát a csomagfeladás munkanapján, 17:00 órakor elküldi az Eladó a Vevő regisztrációjánál megadott e-mail címére. Ennek alapján követheti nyomon a küldemény hollétét A GLS Csomagküldő weboldalán (http://connect.gls-hungary.com/). A Vevőnek kell gondoskodnia arról, hogy olyan szállítási címet adjon meg, ahol biztosított a küldemény munkaidőben (munkanapokon 8-17 óra között) történő átvétele. Az átvételre Vevő, illetve a Vevő által megadott szállítási címen tartózkodó egyéb személy jogosult. A kiszállítás várható napjáról és időpontjáról Vevő Szállítmányozóval utóbbi ügyfélszolgálati telefonszámán tud egyeztetni (+36) 1 802-0265. A küldemény sértetlenségéért a felelősség a küldemény kézbesítésétől kezdve átszáll Vevőre, ezért Vevő kötelessége kézbesítéskor a küldeményt megvizsgálni és amennyiben azon külsérelmi nyomokat talál, választása szerint:

a) megtagadni az átvételt,
b) jegyzőkönyvet felvetetni a sérülésről a kézbesítő futárral, annak egy példányát megtartani. Vevő bármilyen sérülést köteles Eladónak haladéktalanul írásban, vagy telefonon jelenteni.


4. SZÁLLÍTÁSI DÍJ

Csomagküldő szolgálattal történő szállítás esetén a házhozszállítás díja alapesetben 990 Ft az ország egész területére, amennyiben a vásárlás végösszege nem érte el az Ingyenes szállítás értékhatárát.

A belföldi ingyenes szállítás értékhatára: 10 000 Ft.


5. ELÁLLÁS JOGA
A 17/1999. Kormányrendelet szerinti távértékesítési rendszer keretében fogyasztó részére történő értékesítésre Vevőt elállási jog illeti meg az alábbiak szerint: Vevő a szerződéstől az áru átvételétől számított 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Vevő nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. A terméket Vevő köteles haladéktalanul és hiánytalanul Eladónak visszajuttatni, a visszaszállítás költsége Vevőt terheli. A haladéktalan és hiánytalan visszajuttatás kapcsán vevő vállalja, hogy legkésőbb az elállási nyilatkozat megtételét követő munkanapon a terméket Eladónak visszajuttatja, vagy mindent megtesz a termék visszajuttatása érdekében, így például a terméket küldeményként feladja. A vevőnek felróható késedelem esetében a Ptk. általános kártérítési felelősségre vonatkozó szabályai szerint kell eljárni. Eladó köteles a Vevő által megfizetett összeget az elállástól számítva 30 napon belül banki átutalással visszatéríteni Vevőnek. Eladó a visszatérítendő összegből jogosult a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károk és a nem megfelelő kezelésből adódó értékcsökkenés megtérítésére megfelelő összeget kártérítésként visszatartani.


6 / A JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG, GARANCIA
A jótállási idő a törvényben előírt 6 hónap. Ha a gyártó a fogyasztási cikkre az e rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a forgalmazót megillető jogok a fogyasztói szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra. A jótállási jogokat a termék tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (Fogyasztó: a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy - Ptk. 685.§ d) pont). A jótállási idő a termék fogyasztó részére történő átadás napjával kezdődik.
A jótállási igény a jótállási jegy, vagy a Coreshop Kft. által kiállított számla másolatának bemutatásával érvényesíthető. Amennyiben a termék mellett nincs külön jótállási jegy, akkor a számla egyben jótállási jegyként is szolgál. Garanciális kifogás esetén a termék az Eladóhoz történő visszajuttatásának költsége a Vevőt terheli.
Garanciális kifogás esetén a terméket a következő címre kell személyesen beszállítani, vagy posta-, illetve futárszolgálattal elküldeni:
Coreshop Kft.
1163 Budapest,
Cziráki utca 26-32.
Földszint 24/A iroda
Jótállási igény nem érvényesíthető:
a.) Nem rendeltetésszerű használat
b.) Szakszerűtlen ápolás, tisztítás hiánya
c.) Szakszerűtlen tisztítás
d.) Felfedezett hiba (rejtett anyag, vagy gyártási) nem azonnali jelzése
e.) Sérülés, vagy erőszakos külső behatás, rongálás
f.) Házilagos javítás


6 / B EGYÉB JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltet Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára:
– Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
– Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
Az eladó székhelye szerint illetékes Testület: Budapesti Békéltető Testület
Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Telefon: 06 (1) 488 21 31
Fax: 06 (1) 488 21 86
Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
– Bírósági eljárás kezdeményezése.


7. VISSZAKÜLDÉS MENETE
Amennyiben Vevő a terméket Eladónak visszaküldi (elállás, 15 munkanapos pénz-visszafizetés és garanciális visszaküldés esetén), az alábbiak szerint kell eljárnia: A fogyasztási cikk szállításra alkalmas csomagolásáról Vevő köteles gondoskodni, a nem megfelelő csomagolásból eredő, a szállítás során bekövetkező károkért az Eladó felelősséget nem vállal. A termék szállítási költsége elállás, 8 munkanapos pénz-visszafizetési garancia, jótállás, illetve kiterjesztett jótállás esetén a Vevőt terheli. Minden esetben mellékelni kell a számla másolatát, vagy a jótállási jegyet.
Utánvéttel terhelt küldeményt az Eladó nem vesz át.
15 munkanapos pénz-visszafizetés és garanciális visszaküldés esetén a terméket erre a címre kell eljuttatni:
Coreshop Kft.
1163 Budapest,
Cziráki utca 26-32.
Földszint 24/A iroda


8. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA
A termék Eladó tulajdonában marad mindaddig, amíg Vevő az összes (fő és mellékes) fizetési kötelezettségének nem tesz teljes mértékben eleget. Ez idő alatt Vevő nem engedheti át a terméket harmadik félnek és nem veszélyeztetheti más módon Eladó tulajdonát.
9. ADATVÉDELEM
Bizonyos információk, adatok elengedhetetlenek a rendelés felvételéhez, a vásárlás teljesítéséhez, a számlakiállításhoz, a garanciához, jótállási szerződéshez. Nélkülük a rendelés visszavonható és érvénytelennek minősül. A honlap használatával a Vevő teljes körű felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok hitelesek és a valóságnak megfelelnek. A Vevő által megadott adatokhoz állandó hozzáférhetőségi és helyreigazítási joga van, az aktuális európai és nemzeti törvénynek megfelelően. Eladó nem adja át harmadik fél részére a személyes adatokat, kivételt képez, amikor a harmadik fél Eladó szerződéses alvállalkozója, (pl. futárszolgálat) és a Vevővel kötött vásárlási szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen, továbbá amennyiben ezt törvény vagy a hatóság kötelezővé teszi.


10. HÍRLEVÉL

Eladó promóciós e-maileket (Hírlevél) küld, amennyiben a Vevő regisztrációjánál elfogadta a "Feliratkozom a Coreshop hírlevelére" opciót. A regisztrált e-mail címre kizárólag Eladónak áll jogában akciós anyagokat, reklámokat küldeni. Vevő adatai megadásával hozzájárul a tájékoztatás, reklámok, ajánlatok fogadásához. Vevő a hírlevél szolgáltatást a későbbiekben lemondhatja, a Coreshop hírlevél alján található "Leiratkozás" hivatkozás megnyitásával.
⇓ Az ÁSZF letölthető itt nyomtatható PDF formátumban